logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opptak Fafo-tv: Hundens år – starten på en ny æra for Kina?
Opptak Fafo-tv: Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

15. februar 2018

Hva innebærer tanken om «sosialisme med kinesiske særtrekk i en ny æra»? Hvordan ser kinesiske ledere for seg utviklingen fram mot målet? Det er spørsmålene som ble stilt på denne Fafo-frokosten, som markerte at Hundens år starter den 16. februar. 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi