logo fafo 194x64
Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering

13. juni 2017

Hva er det som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering? Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora. Fafo-forskerne Ragna Lillevik (bildet) og Beret Bråten har sett nærmere på praksis i 20 kommuner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi