logo fafo 194x64
Afrikanske drømmer på europeiske gater
Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge
Afrikanske drømmer på europeiske gater

Ordrenummer:

525

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis

Fafo-rapport 525

ISBN 82-7422-533-3

ISSN 0801-6143

2006, 84 s

Nettutgave

(pdf 411k)

Nigerianske prostituerte i Norge har vært et forholdsvis ukjent fenomen fram til 2004, da over hundre kvinner fra Nigeria kom til Oslo for å selge sex i løpet av få måneder. Den kraftige tilstrømningen av nigerianske prostituerte har fortsatt i de følgende årene, og i 2006 er nigerianske kvinner den største gruppen utenlandske prostituerte i gateprostitusjon i Norge.
Afrikanske drømmer på europeiske gater er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner født i Nigeria som befant seg i gateprostitusjon i Norge våren 2006, samt feltarbeid i prostitusjonsmiljøene i Oslo og Stavanger. Til sammen har vi snakket med over åtti nigerianske kvinner i norsk gateprostitusjon. Rapporten søker å belyse følgende: Hvem er kvinnene? Hvordan og hvorfor kom de til Norge? Hvilke betingelser jobber de under, og hvordan er livet deres her?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi