logo fafo 194x64
Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten
Prosjekter fra tariffperioden 2006–2008
Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten

Ordrenummer:

20150

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2010:06

ISBN 978-82-7422-719-4

ISSN 0801-6143

2010, 68 s kr. 168,- Ordrenr: 20150

Nettutgave

(pdf 626kb)

Ved lønnsoppgjøret i staten ble det i 2008 avsatt 25 millioner kroner til kompetansetiltak innen mangfolds- og IA-området, organisasjons- og ledelsesutvikling, metoder og verktøy for kompetanse- og karriereutvikling og utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstilling. Denne rapporten gir innspill til den evalueringen av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler som partene i staten har avtalt å gjennomføre.
Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse i 16 virksomheter som hadde søkt om kompetansemidler i tariffperioden 2006–2008. Resultatene fra denne undersøkelsen gir grunn til å tro at de enkelte prosjektene som får støtte har stor grad av måloppnåelse, og at selve ordningen dermed også har det. Virksomhetene som har vært med i denne undersøkelsen er positive til ordningen.
168,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi