logo fafo 194x64
Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen
Fagbevegelsen og Europa

Ordrenummer:

102

Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland

Fafo-rapport 102

ISBN 82-7422-040-4

1990

Nettutgave

(pdf 8,7 MB)

Rapporten behandler spørsmål om hvordan økt internasjonalisering og europeisk integrasjon kan påvirke fagbevegelsens muligheter til å forsvare og forbedre arbeidstakernes faglige rettigheter, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Videre analyse res hvilke krav utviklingen i Europa reiser til strategiutvikling og fornyelse av fagbevegelsens egen organi sering i Norge og på tvers av landegrensene. Blant temaene som tas opp er:

* Europeisk integrasjon og europeisk fagbevegelse
* Den nordiske modellen i klemme
* Etableringen av EFs indre marked
* Striden om den sosiale dimensjon og fagbevegelsens rolle
* Status på delområder - bl.a. standardisering og arbeidsmiljø
* Elementer til faglige Europa-strategier
* Perspektiver og veivalg

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi