logo fafo 194x64
Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fra bostedsløs til varig bolig

Ordrenummer:

20614

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:06

ISBN 978-82-324-0360-8 (papirutgave) ISBN 9978-82-324-0361-5 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 111 s, kr 261,- Ordrenr 20614

Nettutgave

(pdf 1113 kB)

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en evaluering av to forsøk med den amerikanske modellen Housing first, ett i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for utprøving av Housing first i de to vestlandskommunene var å legge til rette for varig bosetting av og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet – og/eller psykiske lidelser. Modellen er basert på at  deltakerne raskt flytter inn i en ordinær permanent bolig integrert i et vanlig nabolag med fleksible og ambulante tjenester. Et kjernepunkt er sterk vektlegging av deltakernes valgfrihet knyttet til bolig og tjenester. I rapporten presenterer vi hvordan den amerikanske modellen er blitt operasjonalisert og innrettet for å prøves ut i en norsk sammenheng. Vi vurderer resultater både på tjenestenivå og på individnivå for deltakerne.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi