logo fafo 194x64
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Kompetanse, lønn og arbeidstid

Ordrenummer:

507

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 507

ISBN 82-7422-513-9

ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 340k)

Dette er en rapport fra en undersøkelse av de sentrale tariffavtalene til lærerne i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Rapporten legger vekt på å få fram hva som er regulert i sentrale avtaler, hva som kan avtales lokalt, og hvilke forskjeller det er på avtalene i de fire landene. Spørsmål om kompetanse, lønn og arbeidstid er vevet tett sammen, og er alle viktige sider ved lærernes avtaleverk. I alle de nordiske landene har tariffavtalene vært gjenstand for endring og utvikling de siste årene. Den statlige styringen og reguleringen har blitt mindre, og kommunene har fått økt innflytelse som skoleeiere og arbeidsgivere. Samtidig har den pedagogiske utviklingen i skolen skapt endringer både i form og innhold. Nye undervisningsformer og samarbeidsmønstre har skapt en ny arbeids-hverdag for lærerne. Dette påvirker diskusjonen om regulering av lønns- og arbeidsvilkår i de nordiske landene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi