logo fafo 194x64
Lederlønn i kommunal sektor
Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3
Lederlønn i kommunal sektor

Ordrenummer:

20050

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2008:08

ISBN 978-82-7422-617-3

ISSN 0801-6143

2008, 108 s

Nettutgave

Vedlegg (spørreskjema)

Denne rapporten baserer seg på en landsomfattende spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner, og en caseundersøkelse blant ti kommuner og to fylkeskommuner. Rapporten gir en oversikt over omfanget av lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3.4, og den viser at koblingen mellom organisasjonsstruktur og forhandlingskapittel kan by på utfordringer for noen kommuner/fylkeskommuner. Erfaringer fra lederlønnsforhandlingene tilsier at det er mulig å skape særskilte rammer og en annen praksis rundt disse forhandlingene. Rapporten berører kommunenes bruk av kriterier for vurdering av lederlønn, aktiv bruk av lederavtaler i lønnsfastsettingen, og valg av tidspunkt for gjennomføring av lønnsforhandlingene.
Undersøkelsen er laget på oppdrag fra KS og forhandlings-sammenslutningene LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne kommune.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi