logo fafo 194x64
Norsk økonomi og europeisk integrasjon

Ordrenummer:

130

Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland

Fafo-rapport 130

ISBN 82-7422-077-3

1991

Nettutgave

(pdf 13,5 MB)

En av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling". Rapporten viser omfanget av arbeidsplasser som går tapt ved norsk råvareeksport. Beregningene redegjør for sammenhengen mellom sysselsettingspotensial og ulike anvendelser av råstoffet. Ut fra fangst- og oppdrettsprognoser vises også hvilken sysselsetting som kan skapes i 1996.

Den europeiske integrasjonen representerer en ny utfordring for norsk økonomi og arbeidsliv. Hoveddelen av norsk eksport går til EFTA- og EF-landene, og over halvparten av importen kommer derfra. Den skjerpete konkurransen i det indre markedet vil derfor slå tungt inn i norsk økonomi uansett tilknytningsform. Denne utredningen drøfter hvilke virkninger og muligheter den europeiske integrasjonen kan gi for norsk økonomi ved en handelsavtale, EØS og EF-medlemskap. De økonomiske konsekvensene er nært forbundet med de politiske sidene ved integrasjonen. Vi har derfor lagt vekt på en bred presentasjon av de politiske og institusjonelle forutsetningene både for den europeiske integrasjonen og for norsk økonomisk utvikling.

En analyse av Norges økonomiske utsikter innenfor eller utenfor det indre markedet vil med nødvendighet innebære en rekke vurderinger og forutsetninger om usikre framtidige utviklingstrekk. Vi har forsøkt å gi en bred og balansert framstilling av de problemstillinger, argumenter og motforestillinger vi mener er sentrale i den økonomiske debatten om Norges forhold til EF. Dette forhindrer ikke at utredningen vil være preget av forfatternes egen oppfatninger.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi