logo fafo 194x64
Sykepleiernes kompetanse
Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon
Sykepleiernes kompetanse

Ordrenummer:

20126

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:36

ISBN 978-82-7422-694-4

ISSN 0801-6143

2009, 58 s kr. 158,- Ordrenr: 20126

Nettutgave

(pdf 597kb)

Sykepleiere arbeider innenfor en rekke spesialiserte fagfelt, og etter avsluttet grunnutdanning finnes det en rekke muligheter for videre opplæring og spesialisering. I denne rapporten ser vi på omfanget av spesial-/videreutdanning blant sykepleiere og på tilbudet av annen opplæring og etterutdanning. Rapporten tar for seg hvilke motiver sykepleierne har for å ta spesial-/videreutdanning, hvilke lønns- og stillingsmessige effekter spesial-/videreutdanning kan ha, og hvilken tilrettelegging av slik opplæring som finnes på arbeidsplassene. Rapporten bygger på en kvantitativ undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds medlemmer og på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte.
157,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi