logo fafo 194x64
Mangfoldig marked
Prostitusjonens omfang, innhold og organisering
Mangfoldig marked

Ordrenummer:

20085

Marianne Tveit og May-Len Skilbrei

Fafo-rapport 2008:43

ISBN 978-82-7422-653-1

ISSN 0801-6143

2008, 159 s

Nettutgave

(pdf 1.3mb)

I november 2008 vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Det nye forbudet er ment å redusere det norske prostitusjonsmarkedet ved å påvirke handlinger og holdninger. For å kunne vurdere om loven lever opp til politikernes ambisjoner, uten at den samtidig rammer prostituerte, er det viktig å skape kunnskap om situasjonen før loven trer i kraft. På bakgrunn av dette har Justis- og politidepartementet bestilt denne kartleggingen av prostitusjon i Norge. I denne rapporten beskriver og diskuterer Tveit og Skilbrei kjennetegn ved prostitusjonsmarkedet i Norge anno 2008 – prostitusjonens mangfold, omfang og organisering, samt hvordan livet i prostitusjonen oppleves for kvinner som selger seksuelle tjenester.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi