logo fafo 194x64
Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Praktisering og regulering
Fafo-rapport 2015:01
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market

Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market

Fafo-report 2015:16
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund
Ti års erfaringer

Ti års erfaringer

En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Større stillinger og bedre drift

Større stillinger og bedre drift

Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Fafo-rapport 2015:25
Leif E. Moland
Ringer i Vannet

Ringer i Vannet

NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Magne Bråthen og Lise Lien
Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Fafo-rapport 2015:17
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II

Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport 2015:10
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Fafo-rapport 2015:09
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Samordnet bosetting av flyktninger

Samordnet bosetting av flyktninger

Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene
Fafo-rapport 2015:08
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
"Jeg er glad i jobben min"

"Jeg er glad i jobben min"

Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Anne Inga Hilsen

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi