Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Praktisering og regulering
Fafo-rapport 2015:01
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Ti års erfaringer

Ti års erfaringer

En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
Fafo-rapport 2015:56
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Ringer i Vannet

Ringer i Vannet

NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Magne Bråthen og Lise Lien
Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Fafo-rapport 2015:17
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II

Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport 2015:10
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Fafo-rapport 2015:09
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
"Jeg er glad i jobben min"

"Jeg er glad i jobben min"

Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Anne Inga Hilsen
En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer?

Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Grunnskole for tegnspråklige elever

Grunnskole for tegnspråklige elever

Fafo-notat 2015:01
Hilde Haualand
Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen

Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen

Erfaringer med prosjekteringsverksted hos Kruse Smith
Fafo-rapport 2015:24
Sol Skinnarland

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos Arne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor 

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2BKart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi