Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter
En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten

Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2008:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2008 Id-nr.: 10073