Callsenter – kundeservice under omorganisering?

Dag Olberg

Fafo-notat 2005:08

Nettutgave

Project: Kundesentre som callsentre

Published: 2005 Id-nr.: 767