Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure

Fafo-notat 2006:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2006 Id-nr.: 10002