Når katta vokser og musene blir mange
Om vekst, oppstykking og nye aktører i pleie- og omsorgssektoren. LOs framtid i offentlig sektor

Leif Moland

Fafo-notat 2004:11

Nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 735