Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»

Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju

Fafo-notat 2009:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Published: 2009 Id-nr.: 10075