Virker verktøyet?
Evaluering av «IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter»

Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland

Fafo-notat 2006:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Published: 2006 Id-nr.: 10003