• Fafo-rapport 2012:22
  • Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fra sjø til land

Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

  • Fafo-rapport 2012:22
 

Temaet for denne rapporten er hvilken betydning sjøfolks kompetanse og praktiske erfaring har for den maritime næringen i dag – og fram mot 2020. Vi spør: På hvilke måter og nivåer er sjøbasert erfaring og kompetanse viktig for å styrke næringen? Hvor vesentlig er praktisk og operasjonell erfaring fra sjø for kritiske faktorer som sysselsetting og innovasjon? Vi ser også på hvor i klynga sjøbasert erfaring er nødvendig, før vi til slutt løfter fram sjøfolks rolle for maritim klyngedynamikk.

  • Published: 10. February 2012
  • Ordering ID: 20249
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-883-2 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-884-9 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers