Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Published: 2012 Id-nr.: 20249