Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen

Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 548

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik

Published: 2006 Id-nr.: 548