Hva arbeidsgivere snakker om når de snakker om språk
Om forståelse av språkkrav og språkprøver

Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2021:03

Last ned nettutgave

| English summary

Project: Employers' understanding of language requirements and language tests

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Published: 2021 Id-nr.: 20770