Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg