Kunskapens många språk
Om offentliga strategier för lärande i små och mellanstora företag

Åke Uhlin

Andre Fafo-utgivelser

Published: 1996 Id-nr.: 916