Sammendrag av Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk

Torunn Olsen

Andre Fafo-utgivelser

Published: 1997 Id-nr.: 918