Report of the Post-Wenchuan Earthquake Rapid Needs Assessment: Main Findings

Jon Pedersen, Kristin Dalen and Zhang Huafen

Download web edition

Forskningstema: Kina

Prosjekt: Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Forskere på Fafo: Kristin Dalen, Huafeng Zhang

Utgitt: 2008 Id-nr.: 946