Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Restoration and Reconstruction in Sichuan Earthquake-hit Areas: a Household Survey Report

Jon Pedersen, Kristin Dalen and Zhang Huafen

Download web edition

Forskningstema: Kina

Prosjekt: Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Forskere på Fafo: Kristin Dalen, Huafeng Zhang

Utgitt: 2009 Id-nr.: 948