Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune

Leif E. Moland

Fafo-notat 2009:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Dette notatet beskriver forsøksvirksomhet i Skedsmo kommune, der det langsiktige målet er å utvikle et bærekraftig arbeidsliv. I denne sammenhengen vil det si å utforme arbeidsplasser som reduserer risiko for sykdom, slik at det er mulig å stå i arbeid til man når avtalt pensjonsalder. Arbeidet skal ikke påføre ansatte belastninger som fører til tidligpensjonering. Notatet beskriver hvordan prosjektet har bidratt til:

    redusert omfang av små stillinger og uønsket deltid
    bedre arbeidsmiljø og økt trivsel blant ansatte
    redusert sykefravær
    bedre tjenestekvalitet

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10077