Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar?

Liv Jorunn Stokke

Fafo-notat 827

Utgitt: 1993 Id-nr.: 827