Fafo-notater

Rapportsøk

Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland

Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland

Fafo-notat 826

Utgitt: 1993 Id-nr.: 826