Grunnskole for tegnspråklige elever

Hilde Haualand

Fafo-notat 2015:01

Nettutgave

Dette notatet belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk. Det viser at en skole der søkelyset er på tegnspråk, ikke manglende hørsel, vil kunne bidra til et mer mangfoldig undervisningstilbud. Følgende tema blir belyst:

  • Det nåværende skoletilbudet til tegnspråklige barn, regelverk og bakenforliggende ideologi.
  • Andre skoler med eksplisitt vekt på (bestemte) språk og flerspråklig undervisning.
  • Mulig visjon og innhold i en tegnspråklig grunnskole, basert på en workshop for lærere og foreldre.
  • Resulater fra en kartlegging av interessegrunnlaget hos foreldre i familier der det brukes eller er interesse for tegnspråk.
  • Fordeler og ulemper ved ulike mulige løsninger for det fremtidige undervisningstilbudet til tegnspråklige elever.
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Norges Døveforbund.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10212