Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd?

Espen Dahl og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1994:01

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 1994 Id-nr.: 832