Fafo-notater

Rapportsøk

AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene?

Espen Dahl og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1994:02

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 1994 Id-nr.: 833