Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2013:10

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

I denne andre undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel rettes søkelyset mot kvinners rolle og likestillingens kår i fagbevegelsen. Vi har stilt spørsmål om man trives som tillitsvalgt, hvordan likestillingsarbeidet blir – og bør bli – prioritert, og hvilke utfordringer LO står overfor for å sikre like muligheter og likebehandling.

Det er fire hovedtemaer i dette notatet:

  • Holdninger til likestilling og likestillingspolitikk blant LOs tillitsvalgte
  • Likestillingspolitiske utfordringer for LO
  • Livet som tillitsvalgt
  • Rekruttering og framtidsønsker

Er det forskjeller mellom de kvinnelige og de mannlige tillitsvalgte på disse områdene? Og, dersom vi finner slike forskjeller, leter vi etter om de kan skyldes andre forhold, som alder, utdanning, forbund eller sektor?

LOs tillitsvalgtpanel

består av drøyt 3500 tillitsvalgte fra hele landet, og representerer samtlige LO-forbund. Gjennom korte spørreundersøkelser vil de tillitsvalgte få si sin mening om aktuelle temaer i norsk arbeidsliv. Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO.

LOs tillitsvalgtpanel utføres som en del av www.arbeidslivet.no, som er en kunnskapsbasert nettportal om forhold i arbeidslivet. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Fafo.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10176