«Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Olav Elgvin

Fafo-notat 2013:04

Nettutgave

Prosjekt: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Olav Elgvin

Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet (2012–2015) gir støtte til lokale prosjekter og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Dette notatet er en kunnskapsstatus over hva som finnes av forskning på omdømmebygging i kommune-Norge.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10170