Skip to main content

Olav Elgvin

Forsker (permisjon)
To english version

  Utdanning

  M.a. i filosofi, Lunds universitet

  Arbeidsområder

  M.phil. i Peace and Conflict  Studies, Universitetet i Oslo

  Aktive prosjekter

  Fafo-publikasjoner

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

  Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.

  Arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke
  Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.
  Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

  This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.

  Analyse av innvandreres religiøsitet

  Hvor viktig er religion for innvandrere? Blir innvandrere mer religiøse etter at de har innvandret til Norge eller blir de mer sekulære? Er etterkommere av innvandrere like religiøse som foreldregenerasjonen? Dette er problemstillinger som skal belyses i dette forskningsprosjektet.

  Kunnskap om forskning om LHBT personer

  Fafo skal lage en kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Hovedtema i oversikten vil være utfordringer knyttet til levekår, diskrimineringsomfang, samt samspillet mellom LHBT og etnisitet/religiøs tilhørighet. Oversikten vil  i tillegg redegjøre kort for erfarnger med handlingsplaner i Bergen kommune og inkluderings- og rettighetsarbeid i Sverige.