Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt?
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening

Lise Lien

Fafo-notat 2021:06

Last ned nettutgave

Prosjekt: Evaluering av N.K.S. Sisterhood

Forskere på Fafo: Lise Lien

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har drevet «Sisterhood i sanitetens hus» i perioden 2018–2021. Sisterhood er i N.K.S. rettet mot jenter på 7.–10. trinn. Sisterhood er et lavterskeltilbud rettet spesifikt mot jenter, med vekt på jenters psykiske helse. Aktiviteten er ment å være et tidsriktig og relevant tilbud for målgruppen og et viktig ledd i N.K.S.s langsiktige rekrutteringsstrategi Snu trenden med mål om å øke antallet medlemmer i foreningen. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam 

Notatet sammenfatter vår evaluering av N.K.S.s satsing på Sisterhood. Innholdet i Sisterhood engasjerer frivillige gruppeledere i så stor grad at de er villige til å bruke mye fritid over et langt tidsrom på tilbudet. Sisterhood-metodikken fremstår som relevant for unge jenter og passer godt inn i N.K.S.s profil som en kvinneorganisasjon. Evalueringen viser at satsingen så langt ikke har ført til en nevneverdig økning i antall medlemmer for N.K.S. 

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10434