Å bli helsefagarbeider
En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget

Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2013:05

Last ned nettutgaven (hos NIFU)

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20295