Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer
LO Industri mot 2010: Del A

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 348

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Norske industriarbeidsplasser er gjenstand for en rekke endringsprosesser, fusjoner, fisjoner, outsourcing og selskapsdanning, som skaper komplekse bedriftsorganisasjoner. Mens man tidligere hadde stabile arbeidsplass-organisasjoner som var underlagt en enhetlig lokal ledelse, går tendensen i retning av et omskiftelig system av bedrifter, roller og funksjoner. Denne utviklingen medvirker til å skape fragmenterte fagforeninger og avtalesystemer. Det er nødvendig med større grad av samordning både lokalt og nasjonalt dersom vi fortsatt skal ha en slagkraftig fagbevegelse i industrien.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 348