Fafo-rapporter

Rapportsøk

Internasjonalt eierskap i norske regioner
Omfang og utvikling

Torunn Kvinge

Fafo-rapport 347

Nettutgave

Etter hvert som gamle handelsbarrierer faller og nye kommunikasjonssystemer gjør verden mindre, får multi-nasjonale selskaper stadig større betydning for økonomiske aktiviteter i den industrialiserte verden. Regioner konkurrerer om å tiltrekke seg næringsvirksomhet med høy mobilitet.

Denne rapporten tar for seg følgende spørsmål:

    Hvilken rolle spiller internasjonal kapital i regioner utenfor storbyområdene i Norge?
    Er utviklingen i utenlandsk kontrollerte bedrifter annerledes enn i andre bedrifter?

Utgitt: 2001 Id-nr.: 347