Ledermedlemmer i Unios forbund

Mona Bråten

Fafo-rapport 2013:08

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Hvilke begrunnelser har medlemmer i lederstillinger for å være organisert? Er de fornøyd med medlemskapet? Ledere og øvrige ansatte kan være organisert i samme forbund, men ha ulike forventninger. I rapporten diskuteres Unio-forbundenes utfordringer med å komme ledermedlemmene i møte, og mulige tiltak som kan settes inn.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20298