Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede
Kostnader og nyttevirkninger

Vidar Bakkeli og Geir Veland

Fafo-rapport 2013:18

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Denne rapporten handler om telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede. Disse inkluderer teksttelefonformidling for døve og hørselshemmede, rabattert nummeropplysning for svaksynte og blinde, samt bildetolktjenester for tegnspråkbrukere. Forfatterne sammenligner først de norske tjenestene med tilsvarende svenske og danske tjenester, og analyserer dernest kostnader og nyttevirkninger ved å innføre nye og utvidede tjenester i Norge: digitalisert teksttelefon- og tal-selv-formidling, samt utvidede åpningstider og støtte for Skype i bildetolktjenesten i NAV.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20308