Fafo-rapporter

Rapportsøk

Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2013:19

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ingunn Bjørkhaug, Kristin Alsos

Hvordan organiseres strippeklubbene? Hva slags vilkår tilbys kvinner som danser i disse klubbene, og hva synes de selv om disse vilkårene? I denne rapporten diskuterer vi spørsmål omkring organisering, vilkår og hverdag i klubbene, med et blikk for hvordan makt utøves og seksualitet håndteres. Rapporten er basert på intervjuer med ledere, dansere og andre ansatte på strippeklubber i Norge, observasjon i klubbene og gjennomgang av kontrakter og reglene som forplikter klubben og danserne.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20309