Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:19

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Tildeling av anbud innenfor elektro

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

I denne rapporten ser vi på hvordan el-bedrifter bemanner sine prosjekter for offentlige oppdragsgivere. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene, og i hovedsak bemannes prosjektene med egne ansatte. 22 prosent av de tillitsvalgte svarer at man delvis må bemanne prosjektene med arbeidstakere utenfor egen arbeidsstokk. Begrunnelsen er at bedriften har så mange oppdrag at de ikke har nok ansatte, eller mener de kan spare kostnader. I casene finner vi eksempler på at press på pris kan gi utslag i bruk av innleie fra produksjonsbedrifter eller bemanningsbyråer. De tillitsvalgte er gitt en sentral rolle med hensyn til å overholde regelverket for slik innleie. Det gir derfor en viss grunn til bekymring når mer enn en av fire mener at de ikke har tilstrekkelig opplæring til å kunne håndtere spørsmål om innleie.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20668