På vei mot et nytt forsvar
Virkninger for de ansatte

Kari Folkenborg og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 354

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Det norske Forsvaret står overfor store endringer. Flere tjenestesteder skal legges ned, andre står overfor store omstillinger. Antall ansatte skal reduseres med mellom 4000 og 6000. Dette innebærer at et betydelig antall ansatte blir overtallige og må slutte. Mange av dem som blir igjen må regne med å flytte, pendle eller ta fatt på nye arbeidsoppgaver hvis de ønsker å fortsette i Forsvaret.

Denne rapporten kartlegger konsekvensene av omstillingene for ansatte og deres familier. Blant spørsmålene som er stilt er:

    Hvem blir berørt av omstillingene, og hvor mange regner med at de kommer til å slutte?
    Hvilke konsekvenser vil det få hvis ansatte blir overtallige og må finne seg en annen jobb enten i eller utenfor Forsvaret?
    Hvor mange vil søke de avgangsstimulerende virkemidlene, og hvor tilfredse er de ansatte i Forsvaret med disse?
    Hvordan vurderer ansatte og deres familier flytting eller pendling?
    Har omstillingsplanene belastet miljøet på arbeidsplassene, og hvordan ser de forsvarsansatte på de planlagte omstillingene?

Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse blant LO-organiserte i Forsvaret og deres ektefeller/samboere. Oppdragsgivere for prosjektet har vært Fellesforbundet, Norges Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag og LO Stat.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 354