Kristine Nergaard
Kristine Nergaard
Forsker

    Utdanning:

    Cand. polit.


Arbeidsområder:

Ansettelsesforhold, fagbevegelse, fagorganisering, kollektiv organisering, lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 41562363
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Faktaflak mars 2023
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:17
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Kristine Nergaard
Holdninger til fagorganisering
En undersøkelse blant lønnstakere
Fafo-rapport 2020:33
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Fafo-rapport 2020:15
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Kristine Nergaard
Hjemmekontor og digitale løsninger
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Fafopaper 2020:04
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Kristine Nergaard
Innleie i byggebransjen i Trondheim
Resultater fra en kartlegging høsten 2018
Fafo-rapport 2019:20
Fafo-rapport 2019:18
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Hva kan vi lære av historien?
Framtidens arbeidsliv: Notat 1
Fafo-notat 2019:14
Kristine Nergaard
Atypical labour markets in Norway
Nordic future of work Brief 7 March 2019
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Privat tjenesteytende sektor i tall
Fafo-notat 2018:15
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Før lønnsoppgjøret 2018
Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Midlertidige ansettelser 2016
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser
Fafo-notat 2017:07
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Kristine Nergaard
En organisasjon for framtida
Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer
Fafo-notat 2015:07
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard
Fafo-report 2013:09
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund
Fafo-rapport 2012:40
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:06
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2011:05
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv
Fafo-rapport 2010:47
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2010:17
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard
Det er godt å ha noen i ryggen
Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap
Fafo-rapport 2010:13
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:11
Kristine Nergaard
Fagorganisering i Norden
Status og utviklingstrekk
Fafo-notat 2010:25
Kristine Nergaard
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
Fafo-notat 2010:17
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2010:07
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:22
Kristine Nergaard
Hvem har ikke AFP?
En analyse med basis i registerbaserte data
Fafo-notat 2009:20
Kristine Nergaard og Bård Jordfald
Hvor blir studentmedlemmene av?
En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap
Fafo-rapport 2008:25
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2008:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:13
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Fafo-rapport 518
Kristine Nergaard
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal
Fafo-notat 2006:19
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 441
Kristine Nergaard
Atypisk arbeid
Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge
Fafo-rapport 430
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Utleie av arbeidskraft 2002
Omfang og utvikling
Fafo-notat 2002:17
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard
På vei mot et nytt forsvar
Virkninger for de ansatte
Fafo-rapport 354
Kristine Nergaard og Arne Pape
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område
Fafo-rapport 343
Kristine Nergaard
Fafo-notat 1998:04
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene
Fafo-rapport 239
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Kristine Nergaard
Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet
Fafo-rapport 206
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?
Fafo-rapport 198
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Fafo-rapport 165
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Tilleggsordninger i arbeidslivet
Utbredelsen av pensjon og livs- og ulykkesforsikring blant arbeidstakere og i bedrifter
Kristine Nergaard
Samarbeid og selvstendighet
Norsk Lærerlags alliansesituasjon
Fafo-rapport 157
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Varehandel som inkluderingsarena
Magma | 2023 | Nettartikkel

Anders Kjellberg & Kristine Nergaard

Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline
Nordic Journal of Working Life Studies | 2022 | Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries | 2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement | Boka på Routledge.com

Bryson, A., Dale-Olsen, H., & Nergaard, K.

Gender differences in the union wage premium? | 2019 | Les mer artikkelen / Read the article

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors | 2018 | Les mer artikkelen / Read the article

Kristine Nergaard

Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger | 2016 Turnus som fremmer heltidskultur. | Les mer hos Gyldendal

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser | 2015

E. Barth og Kristine Nergaard

Kollektive partsforhold: status quo eller endring? | 2015

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? | 2015 | Sammendrag / Abstract

Bengt Furåker, Kristine Nergaard og Antti Saloniemi

Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations | 2014 | Les mer / Read more

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet | 2015

I: Harald Dale-Olsen (red.) Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions
A comparison of machinery and banking companies in Norway
Economic and Industrial Democracy | 2011 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer
Søkelys på arbeidslivet | 2009

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective
European Journal of Industrial Relations | 2009 | Les mer / Read more

Franz Traxler, Jim Arrowsmith, Kristine Nergaard og Joaquim M. Molins López-Rodó

Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Secto | 2008 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

The puzzles of union density in Norway | 2007

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? | 2007

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Tariffavtale, ferie og lønn | 2006

Kristine Nergaard og T. Stokke

Organisasjoner og tariffavtaler | 2005 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard

Norway: Adapting Slowly | 2005 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard

Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv | 2004

Kristine Nergaard og Elin Svendsen

Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere | 2002

Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1988

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1988

Anna Ilsøe and Trine Pernille Larsen (Red.)

Non-standard work in the Nordics. Troubled waters under the still surface
Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models | 2021 | Web edition

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte | 2017 | Last ned pdf fra AFI / Download

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern
– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich | 2016 Download www.vsa-verlag.de-Mueller-Guyes-Schulten-Lohnpolitik-Europa.pdf

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination | 2014 Download 11021.pdf

Kristine Nergaard

Norge: Pragmatisk tilpasning | 2003

Kristine Nergaard

Norway | 2000

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Norway | 1998

Kristine Nergaard

Norway | 1997

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden | 2018 | Les kronikken

Kristine Nergaard

Fagorganisering i norsk arbeidsliv | 2015

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Samarbeidsmodellen i oppløsning? | 2015 | Les innlegget

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten? | 2015 | Les innlegget

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess? | 2014 | Les innlegget

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Hva er problemet? | 2013

Kristine Nergaard og Mona Bråten

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor | 2011

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet | 2013 | Les mer / Read more

  • Fullførte prosjekter