Kristine Nergaard
Kristine Nergaard
Forsker

    Utdanning:

    Cand. polit.


Arbeidsområder:

Ansettelsesforhold, fagbevegelse, fagorganisering, kollektiv organisering, lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 41562363
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Faktaflak mars 2023
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:17
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Kristine Nergaard
Holdninger til fagorganisering
En undersøkelse blant lønnstakere
Fafo-rapport 2020:33
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Fafo-rapport 2020:15
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Kristine Nergaard
Hjemmekontor og digitale løsninger
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Fafopaper 2020:04
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Kristine Nergaard
Innleie i byggebransjen i Trondheim
Resultater fra en kartlegging høsten 2018
Fafo-rapport 2019:20
Fafo-rapport 2019:18
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Hva kan vi lære av historien?
Framtidens arbeidsliv: Notat 1
Fafo-notat 2019:14
Kristine Nergaard
Atypical labour markets in Norway
Nordic future of work Brief 7 March 2019
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Privat tjenesteytende sektor i tall
Fafo-notat 2018:15
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Før lønnsoppgjøret 2018
Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Midlertidige ansettelser 2016
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser
Fafo-notat 2017:07
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Kristine Nergaard
En organisasjon for framtida
Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer
Fafo-notat 2015:07
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard
Fafo-report 2013:09
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund
Fafo-rapport 2012:40
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:06
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2011:05
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv
Fafo-rapport 2010:47
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2010:17
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard
Det er godt å ha noen i ryggen
Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap
Fafo-rapport 2010:13
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:11
Kristine Nergaard
Fagorganisering i Norden
Status og utviklingstrekk
Fafo-notat 2010:25
Kristine Nergaard
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
Fafo-notat 2010:17
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2010:07
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:22
Kristine Nergaard
Hvem har ikke AFP?
En analyse med basis i registerbaserte data
Fafo-notat 2009:20
Kristine Nergaard og Bård Jordfald
Hvor blir studentmedlemmene av?
En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap
Fafo-rapport 2008:25
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2008:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:13
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Fafo-rapport 518
Kristine Nergaard
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal
Fafo-notat 2006:19
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 441
Kristine Nergaard
Atypisk arbeid
Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge
Fafo-rapport 430
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Utleie av arbeidskraft 2002
Omfang og utvikling
Fafo-notat 2002:17
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard
På vei mot et nytt forsvar
Virkninger for de ansatte
Fafo-rapport 354
Kristine Nergaard og Arne Pape
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område
Fafo-rapport 343
Kristine Nergaard
Fafo-notat 1998:04
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene
Fafo-rapport 239
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Kristine Nergaard
Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet
Fafo-rapport 206
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?
Fafo-rapport 198
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Fafo-rapport 165
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Tilleggsordninger i arbeidslivet
Utbredelsen av pensjon og livs- og ulykkesforsikring blant arbeidstakere og i bedrifter
Kristine Nergaard
Samarbeid og selvstendighet
Norsk Lærerlags alliansesituasjon
Fafo-rapport 157
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086

Kristine Nergaard

Heltidsgapet, kjønn og yrkeshierarki
Samfunn og økonomi | 2023

Kristine Nergaard & Jørgen Svalund

Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet
Ulikhetens drivere og dilemmaer | 2023 | Idunn-tilgang/bestilling

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Varehandel som inkluderingsarena
Magma | 2023 | Nettartikkel

Anders Kjellberg & Kristine Nergaard

Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline
Nordic Journal of Working Life Studies | 2022 | Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries | 2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement | Boka på Routledge.com

Bryson, A., Dale-Olsen, H., & Nergaard, K.

Gender differences in the union wage premium? | 2019 | Les mer artikkelen / Read the article

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors | 2018 | Les mer artikkelen / Read the article

Kristine Nergaard

Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger | 2016 Turnus som fremmer heltidskultur. | Les mer hos Gyldendal

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser | 2015

E. Barth og Kristine Nergaard

Kollektive partsforhold: status quo eller endring? | 2015

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? | 2015 | Sammendrag / Abstract

Bengt Furåker, Kristine Nergaard og Antti Saloniemi

Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations | 2014 | Les mer / Read more

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet | 2015

I: Harald Dale-Olsen (red.) Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions
A comparison of machinery and banking companies in Norway
Economic and Industrial Democracy | 2011 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer
Søkelys på arbeidslivet | 2009

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective
European Journal of Industrial Relations | 2009 | Les mer / Read more

Franz Traxler, Jim Arrowsmith, Kristine Nergaard og Joaquim M. Molins López-Rodó

Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Secto | 2008 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

The puzzles of union density in Norway | 2007

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? | 2007

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Tariffavtale, ferie og lønn | 2006

Kristine Nergaard og T. Stokke

Organisasjoner og tariffavtaler | 2005 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard

Norway: Adapting Slowly | 2005 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard

Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv | 2004

Kristine Nergaard og Elin Svendsen

Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere | 2002

Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1988

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1988

Anna Ilsøe and Trine Pernille Larsen (Red.)

Non-standard work in the Nordics. Troubled waters under the still surface
Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models | 2021 | Web edition

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte | 2017 | Last ned pdf fra AFI / Download

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern
– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich | 2016 Download www.vsa-verlag.de-Mueller-Guyes-Schulten-Lohnpolitik-Europa.pdf

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination | 2014 Download 11021.pdf

Kristine Nergaard

Norge: Pragmatisk tilpasning | 2003

Kristine Nergaard

Norway | 2000

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Norway | 1998

Kristine Nergaard

Norway | 1997

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden | 2018 | Les kronikken

Kristine Nergaard

Fagorganisering i norsk arbeidsliv | 2015

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Samarbeidsmodellen i oppløsning? | 2015 | Les innlegget

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten? | 2015 | Les innlegget

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess? | 2014 | Les innlegget

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Hva er problemet? | 2013

Kristine Nergaard og Mona Bråten

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor | 2011

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet | 2013 | Les mer / Read more

  • Fullførte prosjekter