Tjenester til bostedsløse i ti kommuner
Delevaluering 2

Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg

Fafo-rapport 2007:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

I denne rapporten presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.

Undersøkelsen er basert på samtaleintervju med administrativt ansvarlige for tilskuddet i kommunene, tjenesteutøvere som jobber i tiltaket tilskuddet støtter og aktuelle samarbeidspartnere. Rapporten inneholder beskrivelser av bruken av tilskuddet og hvordan tjenestene utformes og gjøres tilgjengelig for brukerne i disse ti kommunene, samt en samlet vurdering av tilskuddsordningen basert på funn fra disse ti casekommunene.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20023