Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1

Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2015:12

Nettutgave

Project: Dual VET-models with more frequent changes of learning arenas

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2015 Id-nr.: 10223