Staff
Torgeir Nyen
Researcher

    Academic background:

    Political scientist


Research areas:

Vocational education and training - VET | Lifelong learning | Dropout from education | School developement and learning

+47 95068232
Asgeir Skålholt, Nina Aakernes, Silje Andresen, Tove Mogstad Aspøy, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Otto Sevaldson Lillebø, Rønnaug H. Lyckander, Rebekka Ravn Lysvik, Torgeir Nyen og Inger Vagle
Fafo-rapport 2023:21
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Høst, Håkon (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Fafo-rapport 2014:20
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Håkon Høst (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2013:23
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Å bli helsefagarbeider
En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
Fafo-rapport 2012:47
Håkon Høst (red.
Fafo-rapport 2012:46
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Håkon Høst (red.)
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger
En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
På veien til fagbrev
Analyser av Lærlingundersøkelsen
Fafo-rapport 2011:28
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Kompetanseutvikling gjennom hospitering
Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Vocational education and training in new areas
En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
Fafo-rapport 2010:01
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2010:20
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Fafo-rapport 2009:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-notat 2009:04
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Fafo-notat 2008:18
Fafo-notat 2008:10
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-notat 2007:14
Fafo-rapport 540
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006
Fafo-rapport 508
Torgeir Nyen
Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004
Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004
Fafo-rapport 458
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Torgeir Nyen og Elin Svensen
Lærer ved å lære andre
Lærere uten godkjent utdanning i kommunale grunnskoler
Fafo-rapport 376
Fafo-notat 2002:14
Fafo-rapport 254

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications
Journal of Education and Work 2020 | Open access

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education
Social Inclusion 2019 | PDF (free download)

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway
2017 | Abstract

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder
2017 | Open access

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Cooperation and Reform in Vocational Education and Training
2015 Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Torgeir Nyen, AsgeirSkålholt og Anna Hagen Tønder

Vocational Education and School to Work Transitions in Norway
2015 | Buy/download chapter

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen
2013

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling for lærere
2009 Download

Torgeir Nyen og Sveinung Skule

Livslang læring i norsk arbeidsliv
2005 Download

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

Training and development in Norway
International Journal of Training and Development 2002

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State
Statsvetenskapelig Tidskrift 1995

Other publications

  • Project management: Bjorn Dapi
  • Project management: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Current projects