Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013

Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Fafo-notat 2014:04

Nettutgave

Project: The LO panel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Published: 2014 Id-nr.: 10191