Fafo papers

Search publications

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:05

Nettutgave

Project: Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Published: 2014 Id-nr.: 10192