Skip to main content
  • Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?

Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

  • Fafo-notat 2014:05
  • Fafo-notat 2014:05

Dette er et notat fra første del av prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling». Prosjektet utføres av Fafo for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og er finansiert av NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet (FARVE). Dette notatet gir en beskrivelse av selve prosjektet, det overordnede mandatet for brukermedvirkning i NAV, en presentasjon av erfaringer brukerrepresentanter og NAV-ledere har med brukermedvirkningen slik den fungerer i dag, og refleksjoner rundt dette fra den første av fire refleksjonssamlinger i prosjektet.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 10192
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)